Általános iskolai beiratkozás a 2023/2024-es tanévre

Készült: 2023. április 07. péntek

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az általános iskolai személyes beiratkozás napjai a 2023/2024-es tanévre2023. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig, illetve április 21. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban olvasható tájékoztatót és útmutatót alaposan olvassák át a zökkenőmentes ügyintézés érdekében.

 

KRÉTA elektronikus ügyintézés tájékoztató segédlet

Felhasználói útmutató az általános iskolai beiratkozás adminisztrálásához

 

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező mindkét szülő részéről. A személyes beiratkozáskor a helyszínen ellenőrizzük a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítjuk azokat. A beiratkozási eljárás során nyilatkozniuk kell arról is, hogy gyermekük számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatását választják. Azt is meg kell jelölniük, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kérik.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
  • az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e,
  • születési anyakönyvi kivonatot,
  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
  • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,,
  • TAJ kártyát,
  • NEK-adatlapot diákigazolványhoz (Kormányablakba kell elmenni gyermekkel együtt – ingyenes),
  • határozatokat, igazolásokat stb. (szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tartós beteg, nagycsaládos, nevelésbe vett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, stb.),
  • a szülők személyi azonosító iratait és lakcímkártyáját, telefonszámokat, email címet.

 

A hosszú várakozás elkerülése érdekében, kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a +36/73/340-045 –ös telefonszámon, Gáyerné Vas Mónika iskolatitkárnál.