Munkatársak

Tanítók:

Borzáné Petró Krisztina: 4. osztály osztályfőnök, környezetismeret, napközi, munkaközösség vezető

Fuksz Veronika Orsolya: 1. osztály osztályfőnök, napközi

Hollósi Mercédesz Beatrix: alsó tagozat: vizuális kultúra, technika és tervezés, napközi

Királyné Karancsi Csilla: 2. osztály osztályfőnök, fejlesztés (SNI), napközi

Vinczen Ágnes: 3. osztály osztályfőnök, ének-zene, napközi

 

Tanárok:

Kaczor Péter: történelem, hon-és népismeret, intézményvezető-helyettes

Kiss Cecília: 8. osztály osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, etika, roma/cigány népismeret, munkaközösség-vezető

Kollár Anita: 7. osztály osztályfőnök, informatika, digitális kultúra, matematika, diákönkormányzatot patronáló tanár

Konyári Tímea Eszter: etika, fejlesztő foglalkozások, napközi, intézményvezető

Mester Ágnes: 5. osztály osztályfőnök, természettudomány, földrajz, kémia, fizika, napközi

Mezei Mária: 6. osztály osztályfőnök, testnevelés

Nagy Endre László: biológia, technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat, napközi

Szűcsné Tóth Réka: angol nyelv, napközi, tánc és mozgás

Takács Richárd: testnevelés, napközi

 

Áttanító pedagógusok:

Majláth Zita: vizuális kultúra

Nyakáné Maár Zsuzsanna: szolfézs, korrepetíció

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

Felnagy József: furulya, kamarazene

Jambrich Péter Ágoston: ének-zene

 

Utazó szakemberek:

Peti Géza: logopédus

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatárs:

Gáyerné Vas Mónika: iskolatitkár

Patonai Balázs: rendszergazda

Réti Dalida: pedagógiai asszisztens

 

Technikai személyzet:

Badacsonyi Krisztián: karbantartó

Farkas Edina: takarító

Kovács Ildikó: takarító

Maczkó Józsefné: takarító