Munkatársak

Tanítók:

Borzáné Petró Krisztina: 3. osztály osztályfőnök, napközi, munkaközösség-vezető

Fuksz Veronika Orsolya: 2. osztály osztályfőnök, napközi

Hollósi Mercédesz Beatrix: 2. osztály osztálytanító, napközi

Jambrich Péter Ágoston: 4. osztály osztályfőnök, ének-zene, technika és életvitel, napközi

Káldyné Németh Katalin: 3-4. osztály napközi

Királyné Karancsi Csilla: 1. osztály osztályfőnök, fejlesztés (SNI), napközi

Pintér Emese: 4. osztály magyar nyelv és irodalom, roma/cigány népismeret, tánc- és mozgás, napközi

Vinczen Ágnes: 1. osztály osztálytanító, napközi, munkaközösség-vezető

 

Tanárok:

Kaczor Péter: történelem, hon-és népismeret, napközi, igazgatóhelyettes

Kiss Cecília: 5. osztály osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, dráma, lovaskultúra, munkaközösség-vezető

Kollár Anita: 8. osztály osztályfőnök, matematika, digitális kultúra, diákönkormányzatot patronáló tanár

Konyári Tímea Eszter: etika, roma/cigány népismeret, fejlesztő foglalkozások, igazgató

Mester Ágnes: 6. osztály osztályfőnök, természettudomány, földrajz, kémia, fizika, napközi

Mezei Mária: 7. osztály osztályfőnök, testnevelés, napközi

Szűcsné Tóth Réka: angol nyelv, napközi (tartós távollét)

Takács Richárd: testnevelés, napközi

 

Óraadó:

Kupovics Gabriella: angol nyelv

 

Külső munkatársak:

Felnagy József: furulya, kamarazene

Majláth Zita: vizuális kultúra, grafika és festészet

Nyakáné Maár Zsuzsanna: szolfézs, korrepetíció

 

Utazó szakemberek:

Lakner Sándor: hitoktató

Nagy Nikoletta: iskolapszichológus

Sárdi Attila: logopédus

Szárszó Zita: gyógypedagógus

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatárs:

Gáyerné Vas Mónika: iskolatitkár

Patonai Balázs: rendszergazda

Réti Dalida: pedagógiai asszisztens

 

Technikai személyzet:

Badacsonyi Krisztián: karbantartó

Balogné Lang Tímea: takarító

Farkas Edina: takarító

Kovács Ildikó: takarító

Tóthpál László Lajosné: takarító