Bemutatkozás

A Királyegyházai Általános Iskolában egyformán érték a tanuló, a szülő és a pedagógus. Ez a három fél egymás partnereként, együtt igyekszik tenni azért, hogy a felnövekvő nemzedék – az iskolából majdan kilépő tanuló – a szükséges felelősséggel, ismeretekkel és képességekkel legyen felvértezve ahhoz, hogy saját sorsát sikeresen irányítani, a közvetlen és tágabb környezetét – úgy közösségi, mint gazdasági, technikai és fenntarthatósági tekintetben – a fejlődésben, az értékek megőrzésében elősegíteni tudja.

Iskolánkban a nevelés-oktatás folyamatában prioritást élvez a személyiség, az önismeret és a reális önértékelés fejlesztése, mert hisszük, hogy ezen alapokon lehet az ismereteket tartósan, alaposan elsajátítani, elsajátíttatni. Az ismeretátadás során pedig elsődleges célunk a tanulási képesség fejlesztése, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, valamint a tanulók olyan alapkészségek – írás, olvasás, digitális írás, olvasás és matematikai, logikai alapkészségek – birtokába juttatása, melyek mindezekhez elengedhetetlenül szükségesek.

Konyári Tímea Eszter, intézményvezető

Mottónk:

„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket.

Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.”

Csíkszentmihályi Mihály